Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADIYAMAN / MERKEZ - Cumhuriyet İlkokulu

Okulumuzun Tarihçesi

 

ADIYAMAN MERKEZ

CUMHURİYET İLKOKULU’NUN

TARİHÇESİ

 

           Okulumuzun yer aldığı Adıyaman İli Merkez İlçesi 1954 yılına kadar Malatya Vilayetine bağlı Adıyaman Kazasıdır. Okulumuz, Malatya Vilayeti Adıyaman Kazasında açılan ilk ve en köklü eğitim kurumu olma özelliğine sahiptir. Genç Cumhuriyetimizle yaşıt olan okulumuz 1925- 1926 Eğitim ve Öğretim yılında halen İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılan binanın kuzeyindeki alanda yer alan yığma taş binada Malatya Vilayeti Adıyaman Kazası İlk Mektebi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetine başlamış olup, eski kayıtlarımızın tetkikinden, O dönemde okuyan öğrencilere beş yılın sonunda “İlk Tahsili Bitirme Şahadetnamesi” verildiği görülmüştür. Malatya Vilayeti Adıyaman Kazası İlk Mektebi olarak hizmet veren yığma taş bina Adıyaman’ın Vilayet olduğu 1954 yılından sonra bakımsızlık nedeniyle yıkılmış, sonraki yıllarda çok katlı bina yapılmak istenen arazi Adıyaman Belediyesince inşaat ruhsatı verilmeyerek kamulaştırılmış olup, halen otopark olarak kullanılmaktadır.

           Okulumuz, yukarıda bahse konu yığma taş binada eğitim ve öğretim faaliyetine devam ederken,  Kuzey Doğusunda yer alan bir arazi üzerinde de halen eğitim ve öğretim faaliyeti verdiğimiz okulumuz Taş Binasının yapımına başlanmıştır. Mevcut binamız, dönemin usta taş oymacıları tarafından günün teknolojisi ve malzemeleri kullanılarak, kesme yumuşak taşlarla iki katlı ve sekiz derslikli olarak zamanın mimarisine uygun şekilde 1933 yılında inşa edilmeye başlanmış ve 1937 yılında bitirilmiştir.

           Okulumuz, 1937- 1938 Eğitim ve Öğretim yılında taşındığı yeni binasında Malatya Vilayeti Adıyaman Kazası Yeniyol İlkokulu olarak değiştirilen yeni ismiyle beş yıllık eğitimin sonunda İlkokul Diploması veren bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdürürken, 1954 yılında TBMM Kararı ile Malatya’dan ayrılan Adıyaman’ın Vilayet olması sağlanmıştır.

           Okulumuz 1954 yılından itibaren Adıyaman Vilayeti Yeniyol İlkokulu olarak hizmet verirken, 1963 yılında dönemin Milli Eğitim Müdürü Sabahattin AVCIOĞLU’nun teklifi ile ismi Cumhuriyet İlkokulu olarak değiştirilmiştir.

           Okulumuz binası 1960’lı yılların başına kadar ihtiyaca cevap verirken, 1954 yılında Adıyaman’ın Vilayet olmasından sonra kaydedilen hızlı gelişme sonucunda ihtiyacı karşılayamaz hale geldiğinden, 1964 yılında okul bahçesine kurulan üç adet barakadan derslik olarak yararlanılmıştır. Uzun yıllar kullanılan barakalar 1970’li yılların sonunda kaldırılarak, belirli aralıklarla biri birinden bağımsız iki küçük bina yapılmış, ancak, beş yıllık kesintisiz İlkokul eğitimi verilen okulumuzun 1998 yılında sekiz yıllık kesintisiz eğitim veren İlköğretim Okuluna dönüştürülmesiyle artan ihtiyacı karşılamak amacıyla 2000 yılında bu ek binalar yıkılarak yerine bodrum hariç zemin kat dahil üç katlı ve eski taş bina ile estetik olarak uyum sağlayan dışı taş kaplama 19 derslikli yeni binamız yaptırılmıştır.

           Okulumuz, 1998- 1999 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren kesintisiz sekiz yıllık eğitim ve öğretim verilen Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na dönüştürülmüştür.

           Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Tarihi Eser olarak koruma altına alınan okulumuz taş binası yıllara inat sapasağlam ayakta durmaya devam eden gündüzlü bir Devlet İlköğretim Okulu’dur..

 

Okulumuzda Görev Yapan Müdürler;

 

1-Abdulkadir Ekmen

2-Tevfik Baykan

3-Mehmet Göncü

4-Sabri Taştan

5-Rafet Binzet

6-Hüseyin Baykan

7-Ahmet Gündüz

8-M.Baki Yetkin

9-Mahmut Yılmaz

10-Lütfi Sayıner

         

Yayın: 2012-12-03 - Güncelleme: 2013-10-20 12:07:57 - Görüntülenme: 5243